Usługi BHP i P.POŻ

Firma SOLID-BHP oferuje Państwu kompleksową obsługę BHP na zasadach OUTSOURCINGU zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy: Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Kompleksowa obsługa  BHP oparta jest na przepisach Kodeksu Pracy oraz przeprowadzana zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109. poz 704 z dnia 18 września., z późn. zm.

 

W ramach kompleksowej obsługi firmy w zakresie BHP oferujemy Państwu:

v2-pngokresowe i wstępne szkolenia BHP,

v2-pngprzeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp

v2-pngbieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami pozwalającymi usunąć te zagrożenia,

v2-pngregularne sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

v2-pngtworzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

v2-pngtworzenie instrukcji BHP – swielostanowiskowychi ogólnych

v2-pngdoradztwo w zakresie aktualnych przepisów oraz zasad BHP

v2-pngudział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

v2-pngsporządzanie dokumentacji powypadkowej

v2-pngprowadzanie rejestrów dotyczących BHP tj. choroby zawodowe, wypadki przy pracy, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

v2-pngdoradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochronny zbiorowej i indywidualnej,

v2-pngreprezentowanie zleceniodawcy przed PIP i ZUS

v2-pngudział w opracowaniu planów i modernizacji zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP

v2-pngpomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

W zakresie usług przeciwpożarowych oferujemy Państwu:

v2-pngopracowanie i prowadzenie dokumentacji P.POŻ

v2-png konserwację i przeglądy gaśnic i hydrantów

v2-pngdoradztwo i stały nadzór w zakresie p.poż

v2-pngoznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami

v2-pngopracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

v2-pngkontrole stanu bezpieczeństwa P.POŻ

v2-pngszkolenia pracowników w zakresie ochrony p.poż

v2-pngoznakowanie dróg ewakuacyjnych

v2-pngprzygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

v2-pngdoradztwo w zakresie p.poż

v2-pngopracowywanie planów ewakuacyjnych

v2-png inne zadania wynikające z aktów prawnych

 

Zapraszamy do współpracy! Usługi BHP – Limanowa, Mszana Dolna, Małopolska.
Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług oraz wykwalifikowaną kadrę i atrakcyjne ceny!

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem

Kontakt

SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka

34-735 Niedźwiedź 275

NIP: 737-211-58-26

tel. 794 532 852

e-mail: biuro@solid-bhp.pl