Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-Flow HF-01

13 lipca, 2018

Urządzenie do badania hydrantów  zewnętrznych Hydro-Flow HF-01

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU WWW.ISKLEPBHP.PL

Urządzenie do badania hydrantów  zewnętrznych Hydro-Flow HF-01

Urządzenie przeznaczone do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych DN80 – DN150. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na wilgoć oraz wodę. Zestaw do badania hydrantów Hydro-flow HF-01 jest urządzeniem, które pozwala precyzyjnie i dokładnie zbadać ciśnienie i wydajność hydrantów zewnętrznych.

Nasze urządzenie idealnie nadaje się do sprawdzania wydajności w przeglądach okresowych hydrantów czy w badaniach odbiorowych wydajności hydrantów zewnętrznych w instalacjach przekazywanych do użytkowania.

Urządzenie wyposażone jest w wysokiej klasy dysze pomiarowe o przebadanym i wyznaczonym laboratoryjnie współczynniku K oraz manometr dzięki temu pomiar wydajności i ciśnienia w badanym hydrancie zewnętrznym jest precyzyjny i dokładny.

Wartość współczynnika K dyszy pomiarowej jest wyznaczona i obliczona laboratoryjne dla danej konfiguracji urządzenia Hydro-flow HF-01, co pozwala uzyskać wyniki wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego o wysokiej dokładności.

Parametr K dyszy pomiarowej posiada udokumentowaną wartość w postaci dokumentacji wydanej przez LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.
Urządzenie Hydro-flow HF-01 zostało zarejestrowane w URZĘDZIE PATENTOWYM RP.

Stosowany w urządzeniu manometr posiada udokumentowaną poprawność wyniku w postaci następującej dokumentacji:

– świadectwo wzorcowania manometru wydane przez Laboratorium akredytowane PCA ( na życzenie klienta + 200 zł netto).

– świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow HF-01.

Zawartość opakowania – Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow HF-01:
– korpus-kolektor DN52 ze stali odpornej na korozje,
– manometr standardowy (fi 63 mm) 0-16 Bar – przyłącz dolny , obudowa ze stali nierdzewnej, osłona plastikowa.
– przełączniki 75/52 (1 szt.),
– dysze/prądownice pomiarowe DP20 Q=354 l/min, DP26 Q=561 l/min, DP30 Q=926 l/min, DP33 Q=1229 l/min.
– instrukcja obsługi urządzenia,
– deklaracja producenta,
– świadectwo wzorcowania manometru wydane przez PCA (na życzenie klienta +200 zł netto),
– świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow HF-01,
– certyfikat autoryzacji,
– skrzynka na urządzenie.
Urządzenie wyposażone jest w manometr z przyłączem dolnym. Na prezentowanym zdjęciu produktu jest manometr z przyłączem tylnym.

Urządzenie posiada opinie techniczną LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.
Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow HF-01 objęte jest 36 miesięczną gwarancją Producenta.

Układ pomiarowy HF-01 jest tak skalibrowany, że dla załączonych dysz przy ciśnieniu nominalnym około 2 bary generuje następujące wydajności Q:

Dysza/prądownica DP20: 5,0 l/s
Dysza/prądownica DP26: 10 l/s
Dysza/prądownica DP30: 15 l/s
Dysza/prądownica DP33: 20 l/s

Urządzenie  pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 671-2:2012 i PN-B-02865:1997 oraz o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU WWW.ISKLEPBHP.PL

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem