FAQ

Najczęściej zadawane pytania
 
1. Czy szkolenie okresowe BHP online są zgodne z prawem ?
Tak. Szkolenia okresowe bhp prowadzone przez internet są całkowicie zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP (zm. Dz.U.2007.196.1420 ). Jest to tzw. forma samokształcenia kierowanego.
2. Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP ?
Pierwsze szkolenie BHP pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ.
Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia.
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czas wynosi pół roku.
Następnie terminy kształtują się następująco:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat
Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat
3. Jak długo trwa szkolenie okresowe BHP online ?
Czas szkolenia jest uzależniony od użytkownika. Mogą Państwo przerabiać lekcje po kilka razy.

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem

Kontakt

SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka

34-735 Niedźwiedź 275

NIP: 737-211-58-26

tel. 794 532 852

e-mail: biuro@solid-bhp.pl